کلینیک دندانپزشکی ایده آل کلینیک

آیده آل کلینیک یک مرکز مجهز است که به همت دو تن از برترین متخصصان دندانپزشکی کشور یعنی آقای دکتر علیرضا خدیوی و آقای دکتر قریشی راه اندازی شده است. این مرکز قصد دارد تا با تمام دانش، تجربه و مهارت متخصصانش، موقعیت و فرصتی ایجاد کند که زیباترین و جذاب ترین لبخند ها را برای شما مراجعان گرامی خلق کرده و به یادگار بگذارد.